THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỂ CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN, TĂNG TRƯỞNG VÀ KIẾM TIỀN TỪ GAME
  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỂ CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN, TĂNG TRƯỞNG VÀ KIẾM TIỀN TỪ GAME

Năm 2020 là một năm quan trọng đối với ngành game, nhưng những thay đổi vĩ mô toàn cầu sau sự bùng phát COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành game trong dài hạn? Trong báo cáo này, chúng tôi chia sẻ các thông tin chi tiết mới và độc đáo để hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho năm tới. Tìm hiểu về sự thay đổi hành vi, thông tin nhân khẩu học, động lực, tiêu chí và thói quen chi tiêu của người chơi.

Nội dung trong báo cáo

Thông tin chi tiết và phân tích về người chơi game di động “mới” (những người bắt đầu chơi game di động sau tháng 03/2020)

Thông tin chi tiết và phân tích về người chơi game di động “hiện tại” (những người đã chơi game di động trước tháng 03/2020)

Thông tin chi tiết về cộng đồng và người tiêu dùng nhằm hỗ trợ bạn thích nghi với bối cảnh không ngừng thay đổi

Những thông tin đúc kết thiết thực nhằm hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho năm 2021

Giới thiệu về báo cáo này

Thông tin chi tiết về marketing game cho năm 2021 do Facebook Gaming thực hiện, với sự hợp tác của Facebook IQ. Báo cáo này mang đến thông tin chi tiết mới và độc đáo để mở ra cơ hội, cũng như hỗ trợ các công ty game đạt được mức tăng trưởng kinh doanh bền vững trong năm 2021 và những năm sau đó.